Reformationen på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Reformationen betegner overgangen fra katolicisme til protestantisme. Reformationen gik som en løbeild over det meste af Europa i begyndelsen af 1500-tallet og var anledning til flere krige. Konflikten blev en kombination af religiøse, politiske og økonomiske interesser og endte i Danmark med, at Christian 3. gennemførte den ny kirkeordning og gav folket den første bibel på dansk. Gennem museets forskelligartede kilder vil eleverne blive præsenteret for mødet mellem forskellige religionsopfattelser og den udenlandske indflydelse på udviklingen i Danmark.

Forløbet varer 1 time. Se hvordan du booker et forløb her.

Gratis undervisningsmateriale til download

I forlængelse af særudstillingen har museet udviklet en reformationstidslinje. Undervisningsmaterialet udgøres af den digitale tidslinje og en masse sjove og udfordrende elevopgaver. Som lærer kan du vælge at bruge hele opgavesættet eller blot udvalgte opgaver.

For at komme til tidslinjen, klik her

Arbejdsmaterialer til reformationsforløb 5.-6.-klasse

Arbejdsmaterialer til reformationsforløb 7.-9. klasse

Arbejdsmaterialer til reformationsforløb STX

Undervisning i ‘Reformationen’ på egen hånd

På Det Nationalhistoriske Museum findes blandt andet portrætter af Hans Tausen, Johan Friis, Christian 2., Frederik 1. og Christian 3. Portrætterne og andre genstande med forbindelse til Reformationen findes i særudstillingen i stue 22 (Valdemarsalen) samt stue 25 og 26. Frederiksborg Slotskirke som er bygget i begyndelsen af 1600-tallet er et protestantisk fyrstekapel af international standard, som viser hvilken betydelig rolle kirken havde på det tidspunkt – også efter reformationen.

Læs om Christian 3. her.

Se en oversigt over museet her.