Portrættets historie på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

På Det Nationalhistoriske Museum findes landets største samling af portrætter. Ideelt set skildrer portrættet en person så præcist, at han eller hun kan genkendes. Samtidig afspejler portrætter samtidens konventioner, mode og smag. Gennem portræthistorien kan man aflæse tidernes skiftende konventioner for fyrste-, adels- og borgerportrætter, og samtidig få indblik i hvilke personer, der har været med til at tegne historien. I forløbet vil et udvalg af portrætter fra forskellige perioder blive gennemgået, så eleverne får forståelse for, hvordan portrætter er fremstillet forskelligt afhængigt af stand og status. Eleverne vil også stifte bekendtskab med skiftende tendenser fra 1500-tallet til i dag. Forløbet er velegnet til tværfaglighed, og vi vil komme ind på skildring af historiske personer, iscenesættelse af magt samt kilde- og billedforståelse.

Forløbet varer 1 time. Se hvordan du booker et forløb her.

Undervisning i ‘Portrættets historie’ på egen hånd

Hvis I foretrækker at besøge museet på egen hånd, findes der portrætter i alle museets stuer.

Læs om udvalgte portrætter her.

Se en oversigt over museet her.