Bataljemaleriet – før og nu på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Krigsherrer har altid haft behov for at skildre, hvor heltemodigt deres soldater og officerer har kæmpet mod fjenden. Bataljemalerier er således en kilde til krigens begivenheder, også selvom de har en tendens til at se krigen fra ét bestemt synspunkt. Nogle gange er slagene malet lang tid efter, de har fundet sted, og malet på baggrund af andres fortællinger om krigen. Andre gange har malerne befundet sig på slagmarken og har tegnet skitser, som de derefter har malet efter. Bataljemalerier kan således også være øjenvidneskildringer. Med udgangspunkt i nye og gamle bataljemalerier er der rig mulighed for at se kildekritisk på genren. Formålet med forløbet er dermed både at give eleverne indblik i Danmarks forskellige roller som krigsførende nation og forståelse for skildringerne af krig.

Forløbet varer 1 time. Se hvordan du booker et forløb her.

Undervisning i ‘Bataljemaleriet – før og nu’ på egen hånd

Bataljemalerier findes bl.a. i stuerne 22, 30, 37, 40, 55, 63, 65 og 84. Som forberedelse kan du finde inspiration her:

Læs om 1864-krigen fortalt i malerier her.

Læs om Mathilde Fengers “Transition – de danske styrker i Afghanistan” her.

Læs om Peter Carlsen “Libyen 2011” her.

Se en oversigt over museet her.