Guldalderen på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Guldalderen (1800 – 1850) var en kontrastfyldt periode i Danmarks historie. Perioden har fået sit navn efter sit blomstrende kunst- og åndsliv, men tiden var samtidig præget af økonomisk krise, krige mod England, tabet af flåden i 1807 og afståelsen af Norge i 1814. Borgerskabet blev i denne periode den dominerende politisk magt og endte med at sætte både kongemagt og adel til vægs med grundloven i 1848. Den kunstneriske strømning i dansk åndsliv var præget af romantikken. Det afspejles både i litteratur og billedkunst. På Det Nationalhistoriske Museum skildres hele guldalderens spektrum i interiører fra perioden.

Forløbet varer 1 time. Se hvordan du booker et forløb her

Undervisning i ‘Guldalderen’ på egen hånd  

Hvis I foretrækker at besøge museet på egen hånd, findes malerier og interiører fra Guldalderen i stuerne 54-57 og stue 61-62 i Prinsessefløjen.

Læs om Adam Oehlenschläger og museets digterstue her.

Se en oversigt over museet her.