De slesvigske krige og særligt nederlaget i 1864 har haft afgørende betydning for Danmark og den danske identitet og selvforståelse. Også Det Nationalhistoriske Museum har et særligt forhold til krigen, idet museets grundlæggelse i 1878 skal ses i lyset af den nationale genrejsning efter nederlaget. På museet findes talrige kendte malerier – nogle af dem malet af øjenvidner på stedet, mens andre malet flere år efter krigen. Malerierne afspejler samtidens opfattelse og har været med til at forme eftertidens opfattelse af krigene. De er dermed velegnede både til at give indtryk af krigene og til at give forståelse for, hvordan man har brugt malerier til at skildre historien.

Forløbet varer 1 time. Se hvordan du booker her.

Undervisning i ‘1864 – de slesvigske krige’ på egen hånd

Du kan også vælge at undervise i 1864 på egen hånd. I stuerne 61, 63 og 65 ses historiemalerier og portrætter af begivenheder og personer fra perioden.

Tag en virtuel tur i særudstillingen “1864 – krigen der ændrede Danmark” her.

Læs om 1864-krigen fortalt i malerier her

Læs om museets nyeste bataljemaleri “Libyen 2011” her.

Se en oversigt over museet her.