De lange linjer – brud og kontinuitet i danmarkshistorien

Fra enevælde til demokrati

Kongemagtens historie

Bataljemaleriet – før og nu

1864 – de slesvigske krige

Portrættets historie

Historiemaleriet

Christian 4. – barn og konge

Fabeldyr, riddere og våbenskjolde