Christian 2. oversættelse af det Nye Testamente

En af de loyale embedsmænd, der fulgte Christian 2. i eksil var Malmøs borgmester Hans Mikkelsen. Året efter de var rejst i eksil (1524) oversatte Hans Mikkelsen det Nye Testamente til dansk. En sådan oversættelse lå i forlængelse af Luthers ideal om, at de religiøse handlinger skulle foregå på befolkningens modersmål frem for latin. På overfladen så denne oversættelse altså ud som en protestantisk handling, der udfordrede katolikkerne i det danske rige, men denne oversættelse var meget mere end det.

Flere steder i bogen var der indsat tryk, hvor Christian 2. var afbilledet som konge, omgivet af symboler på hans rettigheder til tronen, både i Danmark, Norge, Sverige, Hertugdømmerne og andre steder, der også havde tilknytning til det danske rige. Disse billeder indeholdt også korte skrifter, der opfordrede folk til at kræve den rigtig konge genindsat. Disse billeder var indsat på strategiske steder i det Nye Testamente, altså i forbindelse med skriftsteder, der ofte blev brugt så Hans Mikkelsen og Christian 2. kunne være sikker på, at læserne så disse.
De oversatte kopier af det Nye Testamente blev smuglet ind i riget – Frederik 1. og Rigsrådet var naturligvis ikke begejstret, både fordi det brød med katolikkernes princip om, at hellige tekster skulle være latinske og fordi de betvivlede Frederik 1.s ret til magten.